Trhový poriadok

Trhový poriadok v tržnici v OC Fresh Market

Účinný od: 12. 05. 2016
Schválený: 26. 04. 2016

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto:

  1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 6/2018
  2. Návrh VZN s prílohami

Trhový poriadok príležitostných trhov v OC Fresh Market

Účinný od: 27. 04. 2018
Schválený: 10. 04. 2018

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto:

  1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 8/2022
  2. Návrh VZN s prílohami

Dátum poslednej aktualizácie: 26. 04. 2018