Predávajte s nami

Ďakujeme vám za záujem o spoluprácu.

Trhové miesta — denný predaj

Môžete k nám prísť predávať na trhové miesto s platbou za deň.

Podmienky predaja na trhovom mieste upravuje trhový poriadok.

Detaily o našich pultoch si pozrite v dokumente doc alebo pdf. Pult či stánok môžete mať aj vlastný, ak vyhovuje predpisom.

Kontaktujte správcu tržnice.

Ak neviete, čo trhový predaj obnáša, prečítajte si napríklad články o predaji na trhoviskách na portáli podnikajte.sk.

Trhové miesta — trhy a sezónne podujatia

Ak sa chcete prihlásiť ako predajca na trhy alebo iné sezónne podujatie, pozrite si rozpis chystaných podujatí.

Kontaktujte event manažérku.

Kamenné prevádzky

V súčasnosti máme všetky priestory obsadené, ale môžeme vás zaradiť do poradovníka. Záujemcovia o obchodné priestory môžu kontaktovať retail manažéra.

Dátum poslednej aktualizácie: 07. 08. 2016

Prvá farmárska tržnica v Bratislave