Trhový poriadok 2014

Milí priaznivci Fresh Marketu,

od 1. júla 2014 je účinný nový trhový poriadok, ktorý určuje rozsah práv a povinností správcu tržnice, nájomcov prenosných predajných zariadení, nájomcov prevádzkarní, kupujúcich a ostatných návštevníkov tržnice.

Celé všeobecne záväzné nariadenie má 9 strán, pričom trhový poriadok ich zaberá 7. Nájdete ho vyvesený vo Fresh Markete na info stĺpe (pri hlavnom vchode) alebo online na úradnej tabuli MČ Bratislava-Nové Mesto ako VZN č. 6/2014 (pdf).

Návštevníkov tržnice sa týka najmä § 11, bod 2, ktorý vraví, že nie je dovolené:
a) vstupovať do objektu tržnice na kolieskových korčuliach, skatebordoch, kolobežkách, na bicykli, so psom bez vôdzky a bez náhubku,
b) konzumovať a požívať alkoholické nápoje v tržnici a v priestoroch s ňou súvisiacich, okrem priestorov na to určených.

Veríme, že nový trhový poriadok všetkým hlavne prospeje. Prípadné nejasnosti alebo porušenia konzultujte s p. Marťákom, správcom tržnice, ktorý nad ňou bdie jastrabím okom dňom i nocou.

Naďalej sa tešíme na každého.