PREDÁVAJTE S NAMI

Ďakujeme vám za záujem o spoluprácu.

Kamenné prevádzky

V súčasnosti máme všetky priestory obsadené, ale môžeme vás zaradiť do poradovníka. Záujemcovia o obchodné priestory môžu kontaktovať RETAIL manažérku.

Trhové miesta — denný predaj

Môžete k nám prísť predávať na trhové miesto s platbou za deň.

Podmienky predaja na trhovom mieste upravuje trhový poriadok.

Detaily o našich pultoch si pozrite v tomto pdf letáku. Pult či stánok môžete mať aj vlastný, ak vyhovuje predpisom.

Kontaktujte RETAIL manažérku.

Ak neviete, čo trhový predaj obnáša, prečítajte si napríklad články o predaji na trhoviskách na portáli podnikajte.sk.

Trhové miesta — trhy a iné podujatia

Ak sa chcete prihlásiť ako predajca na trhy alebo iné sezónne podujatie, pozrite si rozpis chystaných podujatí.

Cena za denný prenájom jedného stánku je 16,20 € s DPH.

Kontaktujte EVENT manažérku.

Dátum poslednej aktualizácie: 10. 04. 2018