SPÚŠŤAME MODERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM BEZ PARKOVACÍCH LÍSTKOV OD 26. 03. 2018

V pondelok 26. marca 2018 spúšťame moderný parkovací systém, ktorý funguje bez parkovacích lístkov. Je ekologickejší, rýchlejší a komfortnejší, umožňuje aj bezhotovostnú platbu kartou, a to aj pri výjazde z parkoviska z pohodlia vášho auta.

Časový režim ani cenník parkovania sa nemenia. Veríme, že nový parkovací systém prispeje k hladšej prevádzke nášho parkoviska.

Vjazd na parkovisko

Pri vjazde sa načíta evidenčné číslo vozidla (EČV) a rampa sa zdvihne automaticky bez vytlačenia parkovacieho lístka. Lístok sa vytlačí len v prípade, že systém neprečíta EČV (napríklad pre znečistenie).

Čas príjazdu a hlavný platobný automat

Čas príjazdu si môžete skontrolovať po zadaní svojho EČV v hlavnom platobnom automate, ktorý je umiestnený pri hlavnom vstupe od Rožňavskej ulice:

  • Ak ste v bezplatnom limite, vaše EČV sa nezobrazí.
  • Ak ste v platenom režime, vaše údaje sa zobrazia.

Platba parkovného

Parkovné môžete uhradiť nielen v hlavnom platobnom automate, ale po novom aj pohodlne priamo z auta pri výjazdovej rampe.

Platba hotovosťou je možná naďalej a pribudla k nej bezhotovostná platba kontaktnou i bezkontaktnou kartou, t. j. na PIN i priložením.

Hotovosťou však zaplatíte len v hlavnom parkovacom automate, pri výjazdových rampách sa dá platiť iba bezkontaktnou platobnou kartou. Hlavný platobný automat akceptuje mince i bankovky a vydáva.

Platobná karta Hotovosť
Hlavný platobný automat Áno
(kontaktná i bezkontaktná)
Áno
(mince, bankovky, vydáva)
Výjazdové platobné automaty Áno
(len bezkontaktná)
Nie

Všetky automaty vydávajú potvrdenku o zaplatení.

Po platbe v hlavnom platobnom automate máte 15 minút na opustenie parkoviska.

Výjazd z parkoviska

Pri výjazde systém opäť načíta vaše EČV:

  • Ak ste v bezplatnom režime alebo ste parkovné uhradili v hlavnom parkovacom automate, rampa sa zdvihne automaticky.
  • Inak vás vyzve na bezkontaktnú úhradu platobnou kartou.

V prípade potreby stlačte tlačidlo na výjazdovom automate a spojte sa s operátorom.

Parkovací lístok

Parkovací lístok môžete použiť v hlavnom parkovacom automate i v oboch výjazdových automatoch. Pokuta za stratu lístka je 30 €.

Cenník parkovania

Príjazd na parkovisko Bezplatné parkovanie Hodinová sadzba*
Pracovné dni pred 13.00 prvých 90 minút** 3 € (aj po 13.00)
Pracovné dni od 13.00 do záverečnej 0 €
Víkendy a sviatky nonstop 0 €

* Za každú aj začatú hodinu.
** Platí pre jeden kalendárny deň. Čerpanie 90 bezplatných minút môže byť aj po častiach (pre rovnaké EČV).