Ocenenie: Sme firma priateľská k ľuďom s postihnutím

V decembri 2014 sme získali medailónik „Očko do siete“ a certifikát „Firma priateľská k ľuďom s postihnutím“. Rovnaké ocenenia získala aj vegetariánsko-makrobiotická jedáleň Zdravíčko EVERA, ktorá funguje vo Fresh Markete od novembra 2012.

FM certifikat - firma priatelska k ludom - 2014-12

Ocenenia nám udelilo Pracovno-socializačné centrum Impulz spolu s Občianskym združením WellGiving v rámci projektu Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu väčšinovej spoločnosti so svetom ľudí s mentálnym znevýhodnením a to prostredníctvom osobnej skúsenosti, zážitkového učenia a tvorivého kontaktu.

PSC Impulz sa venuje rozvoju mentálne znevýhodnených dospelých ľudí už od roku 2001 a okrem rehabilitačného strediska prevádzkuje chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov, v ktorej niekoľkých z nich zamestnáva. Jeho zriaďovateľom je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.

Bratislavské Občianske združenie WellGiving sa venuje filantropii, rozvoju korporátnej filantropie a prevádzkuje portály ďakujeme.sme.sk, zdobrychruk.sk a dvepercenta.sk.

Tešíme sa, že sme očkom vzácnej siete, ktorá pomáha držať svet pohromade :)