Prevádzkovateľ OC Fresh Market

FreshMarket s.r.o.
Tomášikova 50/E
831 04 Bratislava 

IČO: 36 822 060
IČ DPH: SK2022439507 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č. 47520/B